Uopšteno o građevinama

Go down

Uopšteno o građevinama Empty Uopšteno o građevinama

Komentar  Fahir on Mon Jul 14, 2008 10:03 am

Uopšteno o građevinama

Počećemo od toga kakve građevine se mogu praviti u centru sela. Ukupno postoje 22 polja za izgradnju. Dva polja su rezervisana za Mesto okupljanja i Gradski zid/Palisadu/Zemljani zid. Ostalih 20 polja se mogu slobodno koristiti.

Mesto okupljanja

• Služi za upravljanje vojskom u tom selu (slanje u napad, pojačanje) i da se vidi ko i kada vas napada;
• Što je Mesto okupljanja na višem nivou, više građevina možete izabrati kao cilj pri napadu katapultima (na 10. nivou su sve građevine “otvorene” za gađanje);
• Na 20. nivou se otvara mogućnost izbora dva cilja u jednom napadu katapultima (da bi birali dva cilja morate slati 20 ili više katapulta u napad).

Gradski zid (Rimljani), Palisada (Gali), Zemljani zid (Tevtonci)

• Daje odbrambeni bonus svim jedinicama koje se nalaze u selu (bonus po nivoima – dopuna 1)
• Što je na višem nivou to će kontrašpijunaža bolje obavljati svoj posao, vaša izvidnica će ubiti više protivničke koja pokušava da izvidi vase selo.
Odmah da naglasim, ako nema dodatnog objašnjenja, podrazumeva se da se građevina podiže do maksimalnog nivoa da bi od nje bila maksimalna korist i da bi donosila maksimalan broj jedinica kulture koja je neohodna za osnivanje novih sela ili za osvajanje tuđih. Svaka građevina daje određeni broj kulturnih poena na dan.

Ako ne koristite Travian Plus +25% žita, teško ćete podići sve građevine u selu na maksimalni nivo. Problem je u tome što svaka građevina troši sve više žita sa povećanjem nivoa i jako malo žita će ostati za vojsku.

Mesto okupljanja i Gradski zid/Palisadu/Zemljani zid takođe treba podići do 20. nivoa u svim selima. To će povisiti zaštitu sela, a ujedno će donositi i više kulturnih poena. Napadač, pri napadu katapultima, retko pretpostavlja da će Mesto okupljanja biti 20. nivoa. Jako je teško braniti se ako u selu ne postoji Mesto okupljanja, jer se ne vidi ko i kada napada (vidi se samo ukupan broj napada i vreme do prvog napada).

Osim toga, neću uzimati u obzir uslovnosti pri građenju. Na primer, za građenje Palate neophodna je Ambasada 1. nivoa, a za Štalu – Akademija 5. nivoa i Kovačnica oružja 3. nivoa. Ako u spisku građevina ne postoji neka građevina, a ona je uslov za izgradnju potrebne, znači da tu uslovnu građevinu treba podići do potrebnog nivoa, a posle je srušiti. Srušiti građevinu je moguće u Glavnoj zgradi 10. ili višeg nivoa, ili katapultima iz drugog sela.

Fahir

Broj komentara : 9
Join date : 2008-06-19

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Uopšteno o građevinama Empty Re: Uopšteno o građevinama

Komentar  Fahir on Mon Jul 14, 2008 10:04 am

Građevine koje se grade u svim selima

Nezavisno od toga kako će se koristiti (specijalizovati) selo, postoje građevine koje se prave uvek

1. Glavna zgrada (što je Glavna zgrada na višem nivou, ostale građevine se brže prave)
2. Skladište (dozvoljava skladištenje po 80000 drva, gline i gvožđa)
3. Skladište
4. Silos (skladištenje 80000 žita)
5. Silos
6. Pijaca (za transport resursa u druga sela i za trgovanje sa drugim igračima)
7. Trgovački centar (povećava nosivost trgovaca do 300% od početne). Podiže se minimum do 15. nivoa kod Gala i Tevtonaca i do 20. nivoa kod Rimljana
8. Mlin (povećava proizvodnju žita do 25%)
9. Pekara (povećava proizvodnju žita do 25%)
10. Akademija (u njoj se istražuju novi vidovi vojske i opsadne tehnike). Daje jako puno kulturnih poena zbog čega se ne ruši, osim ako nije baš neophodno, čak i kad su sve moguće jedinice istražene
11. Rezidencija ili Palata (u njima se grade Senatori (Rimljani), Starešine (Gali), Poglavice (Tevtonci) i Naseljenici)

• u Rezidenciji je moguće napraviti do 2 Senatora/Starešine/Poglavice ili do 6 Naseljenika
• u Palati je moguće napraviti do 3 Senatora/Starešine/Poglavice ili do 9 Naseljenika
• na jednom nalogu Palata može biti podignuta samo u jednom selu (da bi podigli Palatu u drugom selu, potrebno je srušiti postojeću)
• selo u kojem se nalazi Palata je moguće proglasiti za glavno (ako već nije proglašeno)
• sve dok se u selu nalazi Rezidencija ili Palata, selo je nemoguće zauzeti
• za zidanje Rezidencije i Palate ne može se koristiti momentalna gradnja za zlato (jedna od mogućnosti Travian Plus-a)

12. Dvorac heroja (neohodan za pravljenje heroja)

• Dvorac heroja 10., 15., odnosno 20. nivoa daje mogućnost zauzimanja 1, 2 ili 3 oaze
• ako u selu nema Dvorca heroja, iz njega se ne može upravljati vašim herojem – on će se računati kao običan vojnik koji je poslat kao pojačanje
• Zida se minimum do 10. nivoa

2 skladišta i 2 silosa su potrebni zbog nekoliko razloga:

• Selo će biti teže uništiti ili zauzeti (retko kad se kao ciljevi katapultima odrede više od jednog Skladišta/Silosa, a ako se i odrede, ne uvek se potpuno unište)
• Manje šanse da će resursi propasti ako duže vreme niste online
• Za zidanje Palate, Dvorca heroja, Opštine, Trgovačkog centra, Velike kasarne i Velike štale visokih nivoa neophodna su 2 skladišta. Za zidanje Viteške arene 20. nivoa potrebna su 4 skladišta.
• Nekoliko silosa pomažu pri održavanju neophodne količine žita u gradu, a posebno ako je balans žita negativan (kad vojska koja je u selu jede više nego što selo proizvodi – dešava se dosta često, i prilikom odbrane i prilikom napada)

Fahir

Broj komentara : 9
Join date : 2008-06-19

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Uopšteno o građevinama Empty Re: Uopšteno o građevinama

Komentar  Fahir on Mon Jul 14, 2008 10:04 am

Ostale građevine koje je moguće podići u selu

13. Kasarna (u njoj se pravi pešadija; što je Kasarna razvijenija, jedinice se brže prave)
14. Štala (u njoj se pravi konjica; što je Štala razvijenija, jedinice se brže prave)
15. Radionica (u njoj se pravi opsadna tehnika; što je Radionica razvijenija, tehnika se brže pravi)
16. Opština (u njoj se mogu kupiti kulturni poeni za resurse, tako što se organizuje Mala ili Velika zabava)
• za vreme trajanja Velike zabave povećava se efektivnost Senatora/Starešina/Poglavica koji idu u napad iz sela u kojem je zabava u toku
• za vreme trajanja Velike zabave ponižava se efektivnost Senatora/Starešina/Poglavica koji napadaju na selo u kojem je zabava u toku
• donosi jako puno poena kulture
17. Ambasada (potrebna za pravljenje saveza, odnosno za ulazak u savez; daje jako puno kulturnih poena pri relativnoj jeftinoći gradnje zbog čega se podiže u svim selima gde postoji slobodno polje)
18. Viteška arena (povećava brzinu kretanja armije iz tog sela do 300% od početne; efekat se dobija pri rastojanjima većim od 30 polja i to posle pređenih 30 polja)
19. Pilana (povećava proizvodnju drveta do 25%)
20. Ciglana (povećava proizvodnju gline do 25%)
21. Livnica gvožđa (povećava proizvodnju gvožđa do 25%)
22. Sklonište (služi da bi se resursi sakrili od pljačke pri napadu na selo; po 1000 drveta, gline, gvožđa i žita kod Rimljana i Tevtonaca i po 2000 kod Gala)
• sačuvaće 1/3 manje ako napada Tevtonac
• neophodno je samo na početku igre
• nemoguće je izabrati Sklonište za cilj prilikom napada katapultima, ali je moguće slučajno pogoditi ga
23. Velika kasarna (u njoj se pravi pešadija po trostrukoj ceni)
• što je razvijenija jedinice se brže prave
• ne može se graditi u glavnom gradu
• brzina pravljenja jedinica je ista kao i u običnoj Kasarni
• uz pomoć Velike kasarne, u selu se pešadija može praviti dva puta brže (Kasarna + Velika kasarna)
24. Velika štala (u njoj se pravi konjica po trostrukoj ceni)
• što je razvijenija jedinice se brže prave
• ne može se graditi u glavnom gradu
• brzina pravljenja jedinica je ista kao i u običnoj Štali
• uz pomoć Velike štale, u selu se konjica može praviti dva puta brže (Štala + Velika štala)
25. Kovačnica oružja (u njoj se pojačava napad jedinica i opsadne tehnike)
• što su izviđači unapređeniji, manje će biti gubitaka pri izviđanju tuđih sela
• kod opsadne tehnike, osim samog napada, povećava se i šteta koju nanose građevinama koje gađaju
• što je kovačnica na višem nivou, jedinice se brže unapređuju
26. Kovačnica oklopa (u njoj se pojačava odbrana jedinica i opsadne tehnike)
• što su izviđači unapređeniji, ubijaće više protivničkih izviđača pri njihovom pokušaju da izvide vaše selo
• svaki novi nivo odbrane pojačava zaštitu kako od pešadije, tako i od konjice
• što je kovačnica na višem nivou, jedinice se brže unapređuju
27. Kamenorezac (pojačava izdržljivost svih građevina u selu pri napadu katapultima do 300%)
• može da se pravi samo u glavnom gradu
• nemoguće je izabrati ga za cilj prilikom napada katapultima, a ako se bira slučajan cilj Kamenorezac će biti gađan tek kad više ničeg drugog nema
28. Postavljač zamki (može se napraviti do 200 zamki u koje može upasti do 200 jedinica koje napadaju selo)
• mogu da ga prave samo Gali
• može da se koristi za čuvanje jedinica, ako u njega upadnu vaše ili prijateljske jedinice
• nemoguće je izabrati ga za cilj prilikom napada katapultima, a ako se bira slučajan cilj Postavljač zamki će biti gađan tek kad više ničeg drugog nema, ali pre Kamenoresca

Fahir

Broj komentara : 9
Join date : 2008-06-19

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Uopšteno o građevinama Empty Re: Uopšteno o građevinama

Komentar  Fahir on Mon Jul 14, 2008 10:05 am

Specijalizacija sela

Pre nego što se počne sa građenjem sela, treba rešiti kakvo će ono biti. Univerzalna sela nisu dobro rešenje. Ako probate da u svakom selu imate sve, završićete sa jednim velikim ništa.

Postoji svega pet varijanti:

1. Glavni grad
2. Napadačko ili off (od eng. offense) selo
3. Odbrambeno ili def (od eng. defense) selo
4. Izviđačko selo
5. Opsadno selo

Koristiti selo isključivo kao izvor resursa je takođe moguće, ali po mom mišljenju, to nije efektivno osim pred sam kraj igre, kada se resursima snabdeva Čudo Sveta.
Pre nego što detaljno pogledamo svaku od varijanti, naglašavam da neću uzimati u obzir Kovačnicu oklopa i Kovačnicu oružja. One se ruše čim se sve potrebne jedinice maksimalno unaprede u njima. Obično se na njihovom mestu podiže još jedno Skladište ili Silos. Takođe, neću uzimati u obzir Skloništa i Postavljača zamki. Oni su potrebni samo kad počinjete da igrate, a kasnije samo zauzimaju mesto i ruše se da bi oslobodili mesto za korisnije građevine.

Fahir

Broj komentara : 9
Join date : 2008-06-19

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Uopšteno o građevinama Empty Re: Uopšteno o građevinama

Komentar  Fahir on Mon Jul 14, 2008 10:05 am

Glavni grad

Za glavni grad se bira selo sa 15 (15-ca) ili 9 (9-ka) žitnih polja i maksimalnim mogućim brojem oaza žita pored. Ako postoji mogućnost, treba što je moguće brže zauzeti oaze žita pored glavnog grada. Samo u glavnom gradu se resursna polja mogu dizati iznad 10. nivoa, samim tim i procentualan dobitak žita koji daju oaze će biti veći i, kao rezultat, u glavnom gradu će moći da se drži najviše vojske.

U glavnom gradu se pravi:

13. Skladište (potrebno za podizanje resursnih polja 16. nivoa)
14. Skladište (potrebno za podizanje resursnih polja 17. nivoa)
15. Skladište
16. Silos (potreban za podizanje resursnih polja 17. nivoa, a i da bi jednostavnije hranili ogromnu količinu vojske koja će biti u selu)
17. Kasarna
18. Štala
19. Radionica
20. Viteška arena
21. Kamenorezac

Dopunsko (21.) polje se pojavilo zato što se Akademija ruši kad se u njoj istraže sve potrebne jedinice.

Ako je glavni grad 9-ka, pre izgradnje dva poslednja Skladišta (4. i 5.) i poslednjeg Silosa (3.), prave se Pilana, Ciglana i Livnica gvožđa koje se kasnije ruše.
Potpuno je moguće da će žita koje proizvode njive 17. nivoa biti malo za prehranu vojske (pogotovo ako je glavni grad 9-ka). U takvom slučaju se radi podizanja njiva 18. nivoa privremeno prave još dva Skladišta (umesto Kamenoresca, Trgovačkog centra ili Silosa). Posle podizanja njiva na 18. nivo, Skladišta se ruše i opet se podižu te građevine koje su srušene.

Ako koristite Travian Plus, možete katapultima iz drugog sela srušiti Glavnu zgradu i na njenom mestu sagraditi Opštinu (da bi povisili efektivnost Senatora/Starešina/Poglavica pri zauzimanju sela).

Neki igrači prave i njive 19. nivoa. Da bi se to uradilo, privremeno se ruše skoro sve građevine u centru sela i na njihovom mestu se diže potreban broj Skladišta i Silosa. Ako nije baš neophodno, ne bih savetovao da se to radi.

U glavnom gradu se sve napadačke jedinice i opsadna tehnika unapređuju u Kovačnici oružja do 20. nivoa, posle čega se ona ruši.

Rimljani unapređuju: Imperijance, Cezarovu konjicu, Ovnove i Vatrene katapulte.
Gali unapređuju: Mačevaoce, Konjanike, Ovnove i Katapulte.
Tevtonci unapređuju: Sekiraše, Tevtonske vitezove, Ovnove i Katapulte.

U Kovačnici oružja ima smisla unaprediti i:
• Imperatorovu konjicu (Rimljani) – dobra je za pljačkanje zbog velike brzine
• Galske vitezove (Gali) – napad po jedinici žita je skoro kao kod Konjanika, a pored toga, Galski vitez je najbrža jedinica u igri i služi za munjevite napade na protivnika
• Batinare (Tevtonci) – idealno “meso” za napade zahvaljući jeftinoći i velikoj brzini pravljenja, a dobri su za pljačku zbog velike nosivosti

Razumno će biti napraviti i Kovačnicu oklopa, unaprediti u njoj sve odbrambene jedinice i posle toga je srušiti. Nije isključeno da će u budućnosti biti situacija gde se isključivo sedeti u odbrani.
Rimljani unapređuju: Legionare i Pretorijance.
Gali unapređuju: Falange, Druide i Konjanike.
Tevtonci unapređuju: Kopljanike i Paladine.

Fahir

Broj komentara : 9
Join date : 2008-06-19

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Uopšteno o građevinama Empty Re: Uopšteno o građevinama

Komentar  Fahir on Mon Jul 14, 2008 10:06 am

Napadačko (off) selo

U njemu se pravi napadačka vojska. Za napadačko selo najvažnije je žito, tako da je idealno da bude 15-ca, u krajnjem slučaju 9-ka. Biće dobro ako pored sela postoji i puno oaza sa žitom.

U napadačkom selu se pravi:

13. Kasarna
14. Štala
15. Radionica
16. Velika kasarna
17. Velika štala
18. Viteška arena (minimum do 15. nivoa; za podizanje Viteške arene 19. nivoa potrebno je privremeno podići treće Skladište, a za 20. nivo potrebno je četiri Skladišta)
19. Opština (minimum do 15. nivoa)
20. Silos (radi udobnijeg sadržavanja velike napadačke armije) ili Ambasada

Ako je napadačko selo 9-ka, umesto Velike kasarne, Velike Štale i Silosa/Ambasade se prave Pilana, Ciglana i Livnica gvožđa.

U napadačkom selu se sve napadačke jedinice i opsadna tehnika unapređuju u Kovačnici oružja do 20. nivoa, posle čega se ona ruši.

Neki igrači u napadačkim selima prave samo pešadiju, zato što čak i u 15-cama nije moguće napraviti armiju koja bi se poredila sa armijama koje se prave u glavnom gradu. Po mom mišljenju, to nije dobra ideja.

Fahir

Broj komentara : 9
Join date : 2008-06-19

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Uopšteno o građevinama Empty Re: Uopšteno o građevinama

Komentar  Fahir on Mon Jul 14, 2008 10:06 am

Odbrambeno (def) selo

Osnovna namena odbrambenih sela je pravljenje odbrambenih jedinica koje će braniti ostala vaša i saveznička sela. Optimalno rešenje je 9-ka, mada je potpuno realno iskoristiti i obično selo sa 6 žitnih polja. Koristiti 15-cu kao odbrambeno selo nije efektivno.

U odbrambenom selu se pravi:

13. Kasarna
14. Štala (Rimljani mogu umesto Štale napraviti Veliku kasarnu zato što kod njih nema odbrambene konjice)
15. Viteška arena (minimum do 15. nivoa; za podizanje Viteške arene 19. nivoa potrebno je privremeno podići treće Skladište, a za 20. nivo potrebno je četiri Skladišta)
16. Opština (minimum do 15. nivoa)
17. Pilana
18. Ciglana
19. Livnica gvožđa
20. Silos (radi udobnijeg sadržavanja velike odbrambene armije) ili Ambasada

U odbrambenom selu se sve odbrambene jedinice unapređuju u Kovačnici oklopa do 20. nivoa, posle čega se ona ruši.

Fahir

Broj komentara : 9
Join date : 2008-06-19

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Uopšteno o građevinama Empty Re: Uopšteno o građevinama

Komentar  Fahir on Mon Jul 14, 2008 10:07 am

Opsadno selo

Za opsadno selo se može iskoristiti svako selo sa 6 žitnih polja. Nije dobro trošiti 9-ku ili 15-cu na opsadno selo. Dobro je imati nekoliko opsadnih sela, zbog toga što je iz jednog sela moguće poslati maksimalno 4-6 napada u jednoj sekundi i to samo ako je internet dobar. Iz nekoliko opsadnih sela je potpuno realno uskladiti sve napade katapultima tako da stignu na cilj sekundu posle napadačke armije (čišćenja).

U opsadnim selima se pravi neka količina napadačke vojske (jednog vida) i 100-300 katapulta, gledajući da dobitak žita bude oko nule. Za napadačku vojsku koja će pratiti u napadima katapulte, najbolje je izabrati jedinice koje imaju najbolji napad u odnosu na žito koje jedu. Kod Rimljana je to Imperijanac, kod Gala – Mačevalac, a kod Tevtonaca – Sekiraš). Druga varijanta je da se izabere jedinica koja je najbolja za pljačku, koja će u slobodno vreme da obilazi farme. Kod Rimljana je to Imperatorova konjica, kod Gala – Galski vitez, a kod Tevtonaca – Batinar.

U opsadnom selu se pravi:

13. Kasarna
14. Štala
15. Radionica
16. Opština (minimum do 15. nivoa)
17. Ambasada
18. Pilana
19. Ciglana
20. Livnica gvožđa

U opsadnom selu se izabrana napadačka jedinica i Katapult unapređuju u Kovačnici oružja do 20. nivoa, posle čega se ona ruši.

Ako nemate problema sa resursima, biće dobro da u svakom opsadnom selu podignete Kovačnicu oklopa i da u njoj unapredite sve odbrambene jedinice (posle toga je srušite). To će dati selu dvostruku ulogu (selo će paralelno biti i opsadno i odbrambeno). To se radi zbog toga što opsadna sela pri kraju igre postaju maloefektivna, a odbrambenih jedinica je potrebno u ogromnim količinama (za zaštitu Čuda Sveta).

Da bi opsadno selo u potpunosti “postalo” odbrambeno, biće potrebno srušiti Akademiju ili Ambasadu i na tom mestu napraviti Vitešku arenu.

Fahir

Broj komentara : 9
Join date : 2008-06-19

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Uopšteno o građevinama Empty Re: Uopšteno o građevinama

Komentar  Fahir on Mon Jul 14, 2008 10:08 am

Odnos raznih sela na jednom nalogu

Ako se pravilno razvijate, odnos sela raznih tipova treba da je otprilike sledeći:
• jedno izviđačko selo
• na svako napadačko selo (glavni grad) treba imati 2-3 opsadna sela. Resursa koje ta sela proizvode će biti dovoljno da bi u napadačkom selu (glavnom gradu) neprestano pravili vojsku
• minimum jedno odbrambeno selo pored svakog napadačkog sela (glavnog grada), ali je bolje da ih bude više.

Fahir

Broj komentara : 9
Join date : 2008-06-19

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Uopšteno o građevinama Empty Re: Uopšteno o građevinama

Komentar  Sponsored content


Sponsored content


Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu